Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 


       Școala Gimnazială Petros

 Str. Prof. Dr. Ștefan Gârbea, nr.163
  Tel 0254778004 Fax. 254778004
   e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

AVIZAT DIRECTOR:

 

PROIECT DE ACTIVITATE

 

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: ARC PESTE TIMP – CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ;


2. TIPUL ACTIVITĂŢII: Activitate educativ-artistică;


3. DATA/PERIOADA DE DESFĂŞURARE: noiembrie - decembrie;


4. LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă şi sediul UBB Baru ;


5. RESURSE UMANE
CADRE DIDACTICE COORDONATOARE : prof. Popa-Ion Amelia, prof. Berbeniță Mirela;
CADRE DIDACTICE COLABORATOARE : prof. Sălășan Mariana, prof. Onescu Marinela, prof. Mănescu Florina, prof. Nistorescu Mihaela;
ALTE PERSOANE IMPLICATE : elevii Școlii Gimnaziale Petros (clasele V - VIII, TOTAL 91 ELEVI);
PARTENERI/COLABORATORI : Primăria Baru, profesori diriginţi, părinţi;


6. RESURSE MATERIALE: cărți de istorie, monografia comunei, calculator, videoproiector, plicuri;


7. RESURSE FINANCIARE: Primăria Baru;


8. GRUP ŢINTĂ
BENEFICIARI DIRECŢI : elevii Școlii Gimnaziale Petros;
BENEFICIARI INDIRECŢI : cadre didactice, părinţi;


9. SCOP: Stimularea interesului pentru cunoaşterea locul natal şi a ţării;


10. OBIECTIVE:
- Să prezinte importanța centenarului și a împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a comunei Baru;
- Să descopere noţiuni esențiale despre localitatea Baru și România;
- Să precizeze clar și complet noţiunile de cultură generală vizate;
- Să completeze diverse proverbe/ zicători din popor;
- Să explice importanța cunoașterii istoriei naționale și locale;
- Să prezinte materialul faptic obținut prin căutare sub o formă cultural-artistică;


11. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
         Activitatea "Arc Peste Timp" – concurs de cultură generală, este o activitate interdisciplinară ce urmărește consolidarea și verificarea cunoștințelor acumulate în cadrul orelor de istorie, geografie, biologie, limba și literatura română, precum și prin cercetare proprie.
         Activitatea este structurată pe 3 etape.
         Într-o primă etapă, elevilor le sunt prezentate sursele informaționale, tematica și modul de desfășurare al concursului. Apoi elevii sunt îndrumați spre Biblioteca Comunală Baru și sunt încurajați să utilizeze cărțile din biblioteca școlii. Această etapă urmărește dezvoltarea deprinderii de cercetare și consolidarea informațiilor dobândite în urma acesteia.
         A doua etapă a activității urmărește verificarea parcurgerii surselor informaționale. Această etapă coincide unei preselecții pentru etapa finală a activității-concurs. Elevii cei mai pregătiți vor fi selectați pentru etapa finală. Aceștia vor fi selectați la nivel de clasă de către profesorii diriginți prin eliminare în urma verificării cunoștințelor pe cale orală sau scrisă.
         Finala activității–concurs, reprezentată de cea de a treia etapă, se va desfășura în Baru (sediul UBB), urmărind confruntarea claselor prin elevii selectați. Elevii selectați în etapa anterioară se vor confrunta pe grupe.
         Activitatea se va deschide cu o introducere, după care elevii vor fi supuşi probelor concursului. Prima probă constă în testul de cultură generală, fiecare dintre grupele ce reprezintă clasele primind câte un plic cu 5 întrebări de cultură generală. În a doua probă elevii vor trebui să recunoască autorul citatului, iar în a treia probă să recunoască o personalitate locală, iar ultima probă să continue un proverb. În final, elevii vor susține un moment cultural-artistic (scenetă, afiș, prezentarea unor monumente istorice sau a unor personalități).
         Grupele de elevi vor fi punctate astfel: la proba 1 se acordă 5 puncte (câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect și complet); la proba 2 se acordă 1 punct pentru menționarea autorului citatului; pentru proba 3 se va acorda 1 punct pentru recunoașterea unei personalități locale; pentru proba 4 se vor acorda 2 puncte (câte 1 punct pentru continuarea unui proverb). Pentru impresia generală se poate acorda 1 punct, luându-se în considerare modul de prezentare al elevilor (dicție, limbaj verbal, non verbal și paraverbal). Se acordă în total 10 puncte. În cazul în care echipele vor avea punctaj egal, se va propune proba de departajare cu întrebări de cultură generală, echipele fiind alese prin eliminare pe baza răspunsurilor.
         Activitatea se va încheia cu alegerea câștigătorilor, menționându-se că premierea va avea loc la spectacolul ce urmează a avea loc cu ocazia Zilei Naționale.
         Jurizarea va fi realizată de către un juriu format din reprezentanți ai Primăriei Baru, ai Școlii Gimnaziale Petros și ai comunității.


12. VALORIFICAREA ACTIVITĂŢII: fotografii, premii;

         DATA: 22.11.2018
         COORDONATORI: Prof. Popa-Ion Amelia, Prof. Berbeniță Mirela