Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Lista menţiunilor documentare de atestare localităţi judeţ Hunedoara

 

         1247 Atestare documentară Haţeg (Hatzegg, Hatzeg, Hathzak, Hazek).

- Ţara Haţegului apare pentru prima dată în documente în Diploma Cavalerilor Ioaniţi ca fiind sub stăpânirea lui Litovoi, făcând parte din Oltenia (capitala lui Litovoi avea centrul în nordul Olteniei)1.

 

         1276 - Comitatul Hunedoarei este amintit pentru prima dată în documentele vremii, din care făcea parte şi Ţara Haţegului, instituţie administrativă creată de regii Ungariei, îndată după înfrângerea lui Litovoi şi scoaterea acestui teritoriu de sub autoritatea voievozilor români2, cu toate că instituţiile administrative specifice românilor se menţin, fiind în mod evident vorba doar despre o formă de vasalitate.

 

         1300 - Atestare documentară Râu de Mori (R... di Mora, Maloniviz), Râu Mic (Vajdey).

 

         1315 - Atestare documentară Sarmisegetusa (Grădiştea - Ulpia Traiana) (Ulpia Traiana Varhely, Varhelly, Ulpia Traiana Varhey, Gradistschia), Sântamăria Orlea (Sz. Marie, Szinta Maria, Orlya Boldogfalva, Bodogf(alva)), Strâmba (Strimba).

 

         1356 - Atestare documentară Nucşoara (Nucsora).

 

         1360 Atestare documentară Ciula Mare (Nagy Csula, Csula), Ciula Mică (Kis Csula), Clopotiva (Clepotiva, Klopotiva, Nagy Klopotiva), Densuş (Demeses, Densus, Demsus), Dilsa Petros (Dilsa, Paros), Mesteacăn (Mastaca), Ostrovul Mare (Nagy Osztrow, Ostrova Mare), Ostrovul Mic (Kis Osztrov, Kis Osztros, Ostrovul Mic), Peşteana (Pestian, Nagy Pestenii, Peschtiana, Pesteny), Răchitova (Rekitii, Szekitova), Reea (Reja, Rea), Sălaşu de Jos (Also Salas Pataka, Slatchu de Schos, Szalas), Sălaşu de Sus (Felso Salas Pataka, Salatschu di Suss, Felso Szalas Patak, Patak), Scărişoara (Szkerisora), Sibişel (Sibitschelu, Sebeshely), Silvaşu de Jos (Szlvas, Also Szives), Silvaşu de Sus (Ober Szilvas, Felso Szilvas), Tuştea (Tussia, Tusdva, Tusda).

- (1 iunie) Document în care apare explicit redată componenţa unei adunări (tribunal) dominate de cnezi, dar alcătuită şi din reprezentanţii altor categorii sociale, componenţă care reproduce, în linii mari, structura întregii societăţi a Ţării Haţegului.

 

         1366 Atestare documentară Breazova (Brasova), Bucium (Butschum, Bucsum).

 

         1371 - Document al unei adunări cneziale prin care se înştiinţează conducătorii cetăţii Deva că, toţi cnezii şi românii din cele patru scaune ale Devei (districte), cer ca românii să fie judecaţi după legea românească, "jus valachicum".

 

         1377 Atestare documentară Hobiţa Grădişte (Varhely Hobicsa), Păucineşti (Pevonnest, Pauzinest, Paucsinest, Paucsinesd), Zeicani (Saikany, Szaikan, Zaikan).

 

         1380 - Document, titlu de donaţie, în care un anume Stoian din Lunca Cernei este numit "cneazul românilor din ţinutul Cetăţii Haţeg" (kenezius Olachorum districtu castri Hathzak)3.

 

         1390 Atestare documentară Bucova (Bukova, Bukava), Cioclovina (Csoklovina).

 

         1391 - Atestare documentară Râu Bărbat (Barbatvis, Barbat Visz), Uric (Uric, Urick), Uricani Hobiţa (Hobitza Uric), Vad (Vad, Vandu), Valea Dâljii (Vale Dilsi).

 

         1392 - Atestare documentară Mălăieşti (Malaesti, Malaest).

 

         1396 - Atestare documentară Fărcădinul de Jos (Unirea - Faradin, Also Farkadin, Farkadin).

 

         1398 - Atestare documentară Râu Alb (Albu, Feherwiz), Ruşor (Ruscord, Russoru, Riusor, Dasor).

 

         1402 Atestare documentară Cârneşti (Kirnieschtie, Kernyesd, Kernest), Fărcădinul de Sus (Felso Farkadin), Galaţi (Galars, Gelatzinu, Galucz), Găuricea (Gauricsa).

 

         1404 Atestare documentară Livadia (Livadia, Lucada), Lunca (Lunka, Lunca), Lunca Dăbâcii (Lonka Doboka), Luncani (Lunkany, Luncani), Lunkanii Streiului (Lunkany Istrig), Ohaba de sub Piatră (Ohaba), Ponor (Bonor), Ponoriciu (Ponoritzu).

 

         1411 Atestare documentară Petros (Petrosz, Pietrosz, Paros), Piatra Cetăţii (Piatra Citaty, Piatra Csetezy), Hobiţa (Hobitza), Sân Petru (Szint Petru, Peter f(alva), Szent Peter falva).

 

         1416 - Atestare documentară Toteşti (Tottest, Totieschtie, Totesd, Totest).

 

         1418 Atestare documentară Baru Mare (Baar, Nagy) - Document înţelegere, în faţa adunării cneziale din Haţeg între Barbu şi Ştefan, fiii lui Lelu de Râu Bărbat, împreună cu Stanciu, fiul lui Barbu (deci nepotul lui Lelu), şi un grup de mai mulţi fraţi copărtaşi sau codivizionali: Ladislau, fiul lui Barbu, Stoica, fiul lui Radu, Barbu, fiul lui Stoica, probabil (Barb, filius eiusdem), Grigore, fiul lui Stanciu, Chomaan, Bathul, Petru şi Dionisie, fiii lui Manea, Oană (Wana), Mirozlaw, Cârstea (Kerezthee), fiul lui Manea, Ştefan, fiul lui Zlowa, Cârstea, fiul lui Muşa (Musa), Neagoman, Dragomir şi Barbu, fiii lui Litu (Lithul), cu fraţii lor pe de altă parte4Atestare documentară Unciuc (Untschucu, Uncsukfalva).

 

         1421 Atestare documentară Baru Mic (Barisur, Kis Bar).

 

         1426 - Atestare documentară Pui (Puy, Puju).

 

         1435 - Atestare documentară Şerel (Serel).

 

         1436 - Atestare documentară Poieni (Poyn, Poienni, Poeny), Poieniţa (Poienita).

 

         1439 Atestare documentară Gureni (Garenj), Ohaba Sibişel (Ohaba Sibitschelu, Ohaba Sibisjel), Ostrovel (Osztroves, Ostrovell, Osztrowel), Suseni (Szusszeni).

 

         1440 - Atestare documentară Ohaba Streiului (Ohaba Sztregily).

 

         1443 - Atestare documentară Băieşti (Boieski, Bazestie, Bazesd, Baesd), atestare documentară Băniţa (Banitza, Boynitzo).

 

         1444 Atestare documentară Bărăştii Haţegului (Bereschti, Baresd), Crivadia (Krivadia), Dealu Babii (Dial lu Baba).

 

         1446 Atestare documentară Măceu (Matzo), Măgura (Mogura).

 

         1447 Atestare documentară Ciopeia (Tschopya, Csopea), Ciulişoara (Csulisora), Colţ - cetate, semnalare (Kolcz, Koltz), Coroieşti (Koroest), Fizeşti (Fiseles, Fidsecs), Hăţăgel (Hacsadel, Hadueiel, Haczadset), Măţeşti (Mitschestii, Macsesd, Molzest), Sub Cetate (Varalya, Varallya), Vălioara (Vallyoara, Valiora).

 

         1451 Atestare documentară Balomir (Ballomur), Nălaţi (Nalacz, Nalacs, Nelatschi).

 

         1453 - Atestare documentară Băţălar (Bazallar), Boiţa (Boita), Merişor (Merisor), Merişor Ruzeşti (Merisor Ruszest).

 

         1457 Atestare documentară Federi (Fegyer, Feyer, Fisch).

- (29 ianuarie - sabbato proximo ante festum purificationis beate Marie Virginis) Document emis la Buda, de cancelaria regelui Ladislau al Ungariei, care scrie Capitlului din Alba Iulia, "pentru credincioasele servicii ale supuşilor săi Stan (Zthan), Dan (Dan), fiii lui Dragomir (Dragumer) şi Neag (Nyag), fiul Voievodului (Wayvode) din Bar, prin care acesta din urmă dăruieşte urmaşilor lor a treia parte din posesiunea Bar (cu toate pertinenţele şi folosinţele sale), care nu ţine de cetate regală"5.

 

         1459 - Atestare documentară Peşteniţa (Kis Pestenn, Peschtianiza, Pestenitza), Peştera (Pestiere, Pestere), Petrila (Petrilla).

 

         1462 - Atestare documentară Crăguiş (Kraguis).

 

         1472 - Atestare documentară Valea Lupului (Farkas Patak, Farkaspatak), Văidei Vulcan (Vajdey).

 

         1477 - Atestare documentară Ohaba Ponor (Ohaba Ponor), Păclişa (Plokissa, Peklischa, Pastrise, Puklisa).

 

         1493 Atestare documentară Câmpu lui Neag (Kympu lui Nyag).

 

Notă:  Sursa primară a acestor date (acestui tabelaj) este reprezentată de lucrarea "Ţara Haţegului în izvoare cartografice"6.

 

Bibliografie (note):

 

1. Radu Popa - "La începuturile Evului Mediu românesc, Ţara Haţegului", Bucureşti, 1988, pag. 6 - 7;

2. Ştefan Pascu - "Voievodatul Transilvaniei", vol. II, Cluj-Napoca, 1979, pag. 146;

3. E. Lukinich - "Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia", Budapesta, 1941, pag. 285 - 286 (regest);

4. Solyom - Fekete F. - Vazlatok, în HTRTE, II, 1884, pag. 32;

5. Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta Dl. 29505 (legătură document original fotocopiat).

6. Măriuca Radu, Ioachim Lazăr - "Ţara Haţegului în izvoare cartografice", 1998, pag. 267 - 286;